Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 727

Synonymum k pojmu rétorika je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 726

Co znamená řecké slovo oikos?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 724

Podle J. J. Rousseaua byl člověk v přirozeném stavu...


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 723

(...)

"Tomu myslím rozumím."

"Kant tvrdil, že nejen vědomí se řídí podle věcí. I věci samy se řídí podle vědomí. Kant tomu říkal ______ v otázce lidského poznání. Chtěl tím říct, že je to pohled stejně nový a stejně radikálně odlišný od předcházejících způsobů myšlení ... "

(Jostein Gaarder: Sofiin svět)Doplňte do vynechaného místa v ukázce správný pojem.


ZSV Stát a právo úloha ID 716

Evropská integrace je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 714

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 712

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 36