This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 714

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 712

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 710

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Matematika úloha ID 709

Řešením rovnice 3 − 3sin x = 2cos2 x je číslo?


Matematika úloha ID 708

Úhlopříčky daného čtverce se zvětšily na svůj dvojnásobek, čímž vznikl nový čtverec. Obsah kruhu opsaného novému čtverci se v porovnání s obsahem kruhu opsaného původnímu čtverci zvětšil:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 707

V čem spočívá metoda indukce?


Matematika úloha ID 694

Pro každé přirozené číslo n větší než 1 je výraz n3−n  vždy dělitelný číslem:


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 33