Úlohy

ZSV Stát a právo úloha ID 716

Evropská integrace je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 714

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 712

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 710

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Matematika úloha ID 709

Řešením rovnice 3 − 3sin x = 2cos2 x je číslo?


Matematika úloha ID 708

Úhlopříčky daného čtverce se zvětšily na svůj dvojnásobek, čímž vznikl nový čtverec. Obsah kruhu opsaného novému čtverci se v porovnání s obsahem kruhu opsaného původnímu čtverci zvětšil:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 707

V čem spočívá metoda indukce?


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 32