This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 731

Ve vývoji středověké filozofie rozlišujeme 3 významná období. Jedním z nich je vrcholný středověk. Kdo je jeho hlavním představitelem?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 730

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Matematika úloha ID 729

Jakou y−ovou souřadnici má ten průsečík křivek, jehož x−ová souřadnice je záporná?

y = x3 + 2x2 +3x + 1
y = x3 + x2 +5x + 4


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 728

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 727

Synonymum k pojmu rétorika je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 726

Co znamená řecké slovo oikos?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 724

Podle J. J. Rousseaua byl člověk v přirozeném stavu...


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 723

(...)

"Tomu myslím rozumím."

"Kant tvrdil, že nejen vědomí se řídí podle věcí. I věci samy se řídí podle vědomí. Kant tomu říkal ______ v otázce lidského poznání. Chtěl tím říct, že je to pohled stejně nový a stejně radikálně odlišný od předcházejících způsobů myšlení ... "

(Jostein Gaarder: Sofiin svět)Doplňte do vynechaného místa v ukázce správný pojem.


ZSV Stát a právo úloha ID 716

Evropská integrace je:


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 33