Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 738

Milgramův experiment byl proveden na Univerzitě v Yale. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti byla pomocníkem experimentátora. Poté byli rozlosováni do dvojic „učitel−žák“, přičemž vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. „Učitel“ viděl, jak je „žák“ odveden do vedlejší místnosti a přivázán do křesla.

„Učitel” byl posazen do místnosti s mikrofonem a reproduktorem a před sebou měl 30 tlačítek, označených 15 V až 450 V. 15 V bylo označeno „lehký šok”, 435 V bylo označeno „těžká rána” a poslední dvě tlačítka byla označena pouze křížky. „Učiteli“ bylo řečeno, že při experimentu se bude zkoumat vliv bolesti na učení. V případě chybných odpovědí „žáka“ mu dá „učitel“ elektrický šok. Experimentátor řekl, že šoky budou bolet, ale nebudou nebezpečné. „Žák“ měl odpovídat doplněním vhodného slova do páru.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milgram%C5%AFv_experiment)


Co tímto experimentem Milgram zkoumal?

 


Matematika úloha ID 737

Poloměr podstavy válce se zdvojnásobil. Aby jeho objem zůstal zachován, musíme jeho výšku:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 736

Fotografie k článku

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 735

Tento filosof byl ovlivněn Fichtem a několika dalšími významnými představiteli filosofie. Zkoumal dějiny a na nich postavil novou teorii.

Tato teorie spočívá v tom, že v historii se vyskytuje vždy nějaký stav (fakt, situace), který se dostane do střetu s jiným stavem (či svým protějškem). Z tohoto střetu pak vznikne nový stav, který se od předchozího liší a je "vyspělejší". Mnoho moderních filosofů na základě toho došlo k závěru, že musí existovat stav, který bude nakonec dokonalý − a právě to inspirovalo známého filosofa Karla Marxe.


O jakého filosofa se jedná?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 734

Kategorický imperativ je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 731

Ve vývoji středověké filozofie rozlišujeme 3 významná období. Jedním z nich je vrcholný středověk. Kdo je jeho hlavním představitelem?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 730

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Matematika úloha ID 729

Jakou y−ovou souřadnici má ten průsečík křivek, jehož x−ová souřadnice je záporná?

y = x3 + 2x2 +3x + 1
y = x3 + x2 +5x + 4


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 728

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 36