Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 724

Podle J.J.Rousseaua byl člověk v přirozeném stavu...


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 723

(...)

"Tomu myslím rozumím."

"Kant tvrdil, že nejen vědomí se řídí podle věcí. I věci samy se řídí podle vědomí. Kant tomu říkal ______ v otázce lidského poznání. Chtěl tím říct, že je to pohled stejně nový a stejně radikálně odlišný od předcházejících způsobů myšlení ... "

(Jostein Gaarder: Sofiin svět)Doplňte do vynechaného místa v ukázce správný pojem.


ZSV Stát a právo úloha ID 716

Evropská integrace je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 714

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 712

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 710

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Matematika úloha ID 709

Řešením rovnice 3 − 3sin x = 2cos2 x je číslo?


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 31