Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 65

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Matematika úloha ID 64

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 62

Where is the book? It is ___  the shelf.


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 53

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


Matematika úloha ID 52

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 51

Psychický vývoj člověka nesouvisí s/se _______.


1 ... 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36