Úlohy

Matematika úloha ID 15

Počet os souměrnosti pravidelného n-úhelníku je:


Matematika úloha ID 1

Kolik úhlopříček má konvexní pětiúhelník?


1 ... 27 28 29 30 31 [32]