This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Stát a právo úloha ID 35

Které z nabízených funkcí jsou inkompatibilní?


ZSV Stát a právo úloha ID 34

O udělení amnestie rozhoduje:


ZSV Stát a právo úloha ID 33

Důležitý dokument, jenž byl přijat v roce 1992 a je součástí ústavního pořádku ČR se nazývá?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 31

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Matematika úloha ID 30

Počet řešení rovnice 42x=16x je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 29

Dle Eysenckovy typologie osobnosti je sangvinik charakterizován jako:


Matematika úloha ID 28

Řešením soustavy rovnic:

x + y = 34

log2x + log2y = 6

 


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 27

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 26

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


ZSV Stát a právo úloha ID 25

Ústava ČR, základní zákon státu, se skládá z Preambule a 8 hlav, dále členěných na články a odstavce. Čím se zabývá V. hlava?


1 ... 27 28 29 30 31 [32] 33