Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Anglický jazyk Konverzace úloha ID 92

Hello sir. How can I help you?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 91

This is ridiculous. I will ___ a complaint.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 89

I told her we were leaving and she said she ____ catch up with us later.


Matematika úloha ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 85

___ young are demotivated in school.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 83

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 81

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 80

The doc assured me that there was nothing wrong with me and ___ I didn´t trust him.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 78

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 77

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36