Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Německý jazyk Gramatika úloha ID 106

Wohin gehst du?

Ich gehe ___ ___ Schule!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 105

I am here to help you. What do you want me to do?


Matematika úloha ID 104

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 103

K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 101

The wall was composed ___ millions of white rocks.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 98

Would you like _____ cinema with us?


Matematika úloha ID 94

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část mohu natřít jinou barvou. Kolika způsoby může být plot natřen, mohou-li se barvy na jednotlivých částech opakovat?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 92

Hello sir. How can I help you?


1 ... 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36