Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 65

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 62

Where is the book? It is ___  the shelf.


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 53

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


Matematika úloha ID 52

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 51

Psychický vývoj člověka nesouvisí s/se _______.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 50

Mezi burzy v ČR nepatří :


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 49

Která ze základních psychologických věd se zabývá otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku a hledá léčebné metody, které je odstraňují?


Matematika úloha ID 48

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Matematika úloha ID 47

Vzdálenost bodu A[4; 2; -3] od roviny dané rovnicí: 2x - 2y + z + 5 = 0 je:


1 ... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32