Úlohy

Matematika úloha ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 85

___ young are demotivated in school.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 83

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 80

The doc assured me that there was nothing wrong with me and ___ I didn´t trust him.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 78

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 71

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 69

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


1 ... 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32