Úlohy

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 80

The doc assured me that there was nothing wrong with me and ___ I didn´t trust him.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 78

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 71

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 69

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 65

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 62

Where is the book? It is ___  the shelf.


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


1 ... 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32