Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Německý jazyk Gramatika úloha ID 134

Přeložte: Zahrada je za domem.

 


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 133

I am not playing football , but I ___ play chess.


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 131

What would you like to do?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 130

Bergers wohnen __ Frankfurt.


Německý jazyk Gramatika úloha ID 129

Warten wir lieber ___ sie.


ZSV Stát a právo úloha ID 128

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Matematika úloha ID 127

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


ZSV Stát a právo úloha ID 125

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 123

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Matematika úloha ID 122

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


1 ... 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 ... 36