This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Matematika úloha ID 94

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část mohu natřít jinou barvou. Kolika způsoby může být plot natřen, mohou-li se barvy na jednotlivých částech opakovat?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 92

Hello sir. How can I help you?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 91

This is ridiculous. I will ___ a complaint.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 89

I told her we were leaving and she said she ____ catch up with us later.


Matematika úloha ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 85

___ young are demotivated in school.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 83

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 81

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 80

The doc assured me that there was nothing wrong with me and ___ I didn´t trust him.


1 ... 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33