Úlohy

Matematika úloha ID 104

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 103

K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 101

The wall was composed ___ millions of white rocks.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 98

Would you like _____ cinema with us? 


Matematika úloha ID 94

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část mohu natřít jinou barvou. Kolika způsoby může být plot natřen, mohou-li se barvy na jednotlivých částech opakovat?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 92

Hello sir. How can I help you?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 91

This is ridiculous. I will ___ a complaint.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 89

I told her we were leaving and she said she ____ catch up with us later.


1 ... 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32