This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 119

Nothing ___ you say can make me feel better.


Německý jazyk Gramatika úloha ID 118

Označte větu bez chyby:


Matematika úloha ID 117

Součet 3-tího a 368-mého členu aritmetické posloupnosti je vždy stejný jako součet:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 116

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Matematika úloha ID 114

Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


Matematika úloha ID 113

Sportovec Martin vyběhně po schodech budovy strojní fakulty Z pátého patra směrem nahoru. V tu chvíli vyjíždí ze třetího patra Pavel nahoru výtahem. Výtah jede nahoru konstantní rychlostí 5 sekund/patro. Martinovi trvá první vybíhané patro 6 sekund a každé další o 0,1 sekundy déle. Ve kterém patře již bude Pavel před Martinem?


Matematika úloha ID 111

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 110

Hi. How´s your mother? 


Německý jazyk Gramatika úloha ID 109

Wenn die Sonne scheint, ziehe ich mein T−shirt __ .


Německý jazyk Gramatika úloha ID 107

Odpovězte na tuto otázku tak, abyste dotyčným odpověděli, že do Vídně jedete.

Ihr fahrt nicht nach Wien?


1 ... 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33