This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Německý jazyk Gramatika úloha ID 134

Přeložte: Zahrada je za domem.

 


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 133

I am not playing football , but I ___ play chess.


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 131

What would you like to do?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 130

Bergers wohnen __ Frankfurt.


ZSV Stát a právo úloha ID 128

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Matematika úloha ID 127

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


ZSV Stát a právo úloha ID 125

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 123

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Matematika úloha ID 122

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 121

Where´s my pen? It was there but now it ____!


1 ... 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 ... 33