Úlohy

Matematika úloha ID 113

Sportovec Martin vyběhně po schodech budovy strojní fakulty Z pátého patra směrem nahoru. V tu chvíli vyjíždí ze třetího patra Pavel nahoru výtahem. Výtah jede nahoru konstantní rychlostí 5 sekund/patro. Martinovi trvá první vybíhané patro 6 sekund a každé další o 0,1 sekundy déle. Ve kterém patře již bude Pavel před Martinem?


Matematika úloha ID 111

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 110

Hi. How´s your mother? 


Německý jazyk Gramatika úloha ID 109

Wenn die Sonne scheint, ziehe ich mein T−shirt __ .


Německý jazyk Gramatika úloha ID 107

Odpovězte na tuto otázku tak, abyste dotyčným odpověděli, že do Vídně jedete.

Ihr fahrt nicht nach Wien?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 106

Wohin gehst du?

Ich gehe ___ ___ Schule!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 105

I am here to help you. What do you want me to do?


Matematika úloha ID 104

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 103

K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 101

The wall was composed ___ millions of white rocks.


1 ... 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32