Úlohy

Matematika úloha ID 117

Součet 3-tího a 368-mého členu aritmetické posloupnosti je vždy stejný jako součet:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 116

Our school has a new ___ on cell phones. No one is allowed to have a phone in class.


Matematika úloha ID 114

Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


Matematika úloha ID 113

Sportovec Martin vyběhně po schodech budovy strojní fakulty Z pátého patra směrem nahoru. V tu chvíli vyjíždí ze třetího patra Pavel nahoru výtahem. Výtah jede nahoru konstantní rychlostí 5 sekund/patro. Martinovi trvá první vybíhané patro 6 sekund a každé další o 0,1 sekundy déle. Ve kterém patře již bude Pavel před Martinem?


Matematika úloha ID 111

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 110

Hi. How´s your mother? 


Německý jazyk Gramatika úloha ID 109

Wenn die Sonne scheint, ziehe ich mein T−shirt __ .


Německý jazyk Gramatika úloha ID 107

Odpovězte na tuto otázku tak, abyste dotyčným odpověděli, že do Vídně jedete.

Ihr fahrt nicht nach Wien?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 106

Wohin gehst du?

Ich gehe ___ ___ Schule!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 105

I am here to help you. What do you want me to do?


1 ... 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32