This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 137

Are  you rich? No, I do not have ___.


Matematika úloha ID 136

Minimum funkce f:y= x2 - 4 pro x z oboru reálných čísel je:


Německý jazyk Gramatika úloha ID 134

Přeložte: Zahrada je za domem.

 


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 133

I am not playing football , but I ___ play chess.


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 131

What would you like to do?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 130

Bergers wohnen __ Frankfurt.


Německý jazyk Gramatika úloha ID 129

Warten wir lieber ___ sie.


ZSV Stát a právo úloha ID 128

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Matematika úloha ID 127

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


ZSV Stát a právo úloha ID 125

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


1 ... 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 ... 33