Úlohy

Anglický jazyk Konverzace úloha ID 131

What would you like to do?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 130

Bergers wohnen __ Frankfurt.


ZSV Stát a právo úloha ID 128

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Matematika úloha ID 127

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


ZSV Stát a právo úloha ID 125

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


Německý jazyk Gramatika úloha ID 123

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Matematika úloha ID 122

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 121

Where´s my pen? It was there but now it ____!


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 119

Nothing ___ you say can make me feel better.


Německý jazyk Gramatika úloha ID 118

Označte větu bez chyby:


1 ... 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 ... 32