This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Matematika úloha ID 169

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:


Matematika úloha ID 164

Rovnice: 2x + 4x + 8x + 16x + ... = 1 má kořen:


Německý jazyk Gramatika úloha ID 162

Familie Bergers fährt __ Berlin.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 161

If i were you, I ___ do this.


Matematika úloha ID 160

Číslo x = n3 − n, kde n je číslo přirozené je vždy dělitelné číslem:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 159

Provozování cestovní agentury je příkladem živnosti:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 157

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


Matematika úloha ID 155

Fotografie k článku

Složený výrok na obrázku je tautologický s výrokem:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 152

...až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem, společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


1 ... 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 ... 33