Úlohy

Matematika úloha ID 160

Číslo x = n3 − n, kde n je číslo přirozené je vždy dělitelné číslem:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 159

Provozování cestovní agentury je příkladem živnosti:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 157

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


Matematika úloha ID 155

Fotografie k článku

Složený výrok na obrázku je tautologický s výrokem:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 152

...až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem, společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


Matematika úloha ID 151

výraz: sin(43°) + 1 má stejnou hodnotu jako


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 150

I was never really a fan of them. I went there becouse I ___ .


Německý jazyk Gramatika úloha ID 149

Wenn es warm ist, ziehe ich mein Pullover __ .


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 148

What is the weather like?


1 ... 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 ... 32