This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 183

Ekonomický směr, pro který jsou typická vysoká cla, zákaz dovozu luxusních výrobků z jiných států, státní regulace a kolonialismus, se nazývá:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 181

I need to get a new MP3 player. It ___ well recently.


Matematika úloha ID 180

jedna jedna devitina z jedne dvanactiny z cisla 60 je:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 177

Která z nabízených možností není příkladem státní přímé cenové intervence?


Matematika úloha ID 176

Poloměr kružnice vepsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 173

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Stát a právo úloha ID 172

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


Německý jazyk Gramatika úloha ID 170

Meine Mutti hat ___ gesagt, dass ich lernen muss.


Matematika úloha ID 169

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:


Matematika úloha ID 164

Rovnice: 2x + 4x + 8x + 16x + ... = 1 má kořen:


1 ... 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 ... 33