Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 173

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Stát a právo úloha ID 172

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


Německý jazyk Gramatika úloha ID 170

Meine Mutti hat ___ gesagt, dass ich lernen muss.


Matematika úloha ID 169

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:


Matematika úloha ID 164

Rovnice: 2x + 4x + 8x + 16x + ... = 1 má kořen:


Německý jazyk Gramatika úloha ID 162

Familie Bergers fährt __ Berlin.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 161

If i were you, I ___ do this.


Matematika úloha ID 160

Číslo x = n3 − n, kde n je číslo přirozené je vždy dělitelné číslem:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 159

Provozování cestovní agentury je příkladem živnosti:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 157

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


1 ... 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 32