Úlohy

Matematika úloha ID 206

Vrchol paraboly dané tvarem f:y=x2 + x - 6 je v bodě:


ZSV Stát a právo úloha ID 204

Tento ideologický směr se formoval hlavně v Anglii v 17. století. Ústřední hodnotou tohoto směru je svoboda jednotlice a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 200

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:


Matematika úloha ID 199

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 196

___ the time we get to the cinema, the film will already have started.


Matematika úloha ID 195

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých stěhových úhlopříček?


Matematika úloha ID 193

Fotografie k článku

limita na obrázku je:


ZSV Stát a právo úloha ID 192

Právní normy se dělí na ústavní, zákonné a podzákonné. Která z následujících možností je seřazena správně podle právní síly (od nejvyšší po nejnižší)? 


Matematika úloha ID 191

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část musím natřít jinou barvou. Kolika způsoby mohu plot natřít?

 


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 189

When I switched the TV on, the match ___ already started.


1 ... 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 33