Úlohy

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 797

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct forms of the word DREAM.


Matematika úloha ID 796

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 795

Fill the gap:

Are you going to school? No, I’ve −−−−−−−−− there.


Matematika úloha ID 794

Chodeckého závodu se zůčastnilo a závod dokončilo celkem 8 závodníků. Počet všech různých možností pořadí na prvních třech místech (při jednoznačném rozlišení pořadí) se rovná:


Matematika úloha ID 793

Ze všech cifer tvořící zápis čísla 34 526 jsou náhodně vybrány dvě cifry (bez opakování cifer). Pravděpodobnost, že součin čísel odpovídajících jednotlivým vybraným cifrám jevětší než 17, se rovná: 


Matematika úloha ID 792

Jaké musí být přirozené číslo a, aby rovnice x− 11x + a = 0 měla jeden dvojnásobný reálný kořen?


Matematika úloha ID 791

Kolik různých (jedno až pěticiferných) přirozených čísel lze napsat číslicemi 0, 1, 2, 5, 8, nemá−li se v žádném čísle žádná číslice opakovat?


OSP Verbální oddíl úloha ID 12

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

antonymum


OSP Verbální oddíl úloha ID 7

Na můj vkus byla ta dáma oblečena příliš extravagantně.

synonymum


OSP Verbální oddíl úloha ID 6

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


1 [2] 3 4 5 6 7 ... 32