Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Stát a právo úloha ID 363

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 362

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

 

There is no need to rush. Just ­­­­­­­­­­­­­­−−−−−− your time.


OSP Analytický oddíl úloha ID 354

Za předpokladu, že platí následující vztahy: x − 4 < y , a zároveň:  2x = 6y.

x3
−y3

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 347

Fill the gap. Choose the most suitable form.

Could you tell me what language ________ are required?


OSP Verbální oddíl úloha ID 345

Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech. Plastidy jsou organely vyskytující se v některých eukaryotických buňkách, kde vykonávají různé specializované funkce. Protože plastidy mají vlastní nezávislou genetickou informaci obsaženou právě v plastidové DNA, označují se odborně jako semiautonomní organely buněk. Plastidová DNA je podobně jako mitochondriální DNA nositelkou mimojaderné dědičnosti. Existence plastidové DNA byla dokázána v roce 1962 Hansem Risem a Walterem Plautem, i když se předpokládala již dříve.

Příkladem plastidů typických v rostlinných buňkách jsou chloroplasty, v nichž se odehrává fotosyntéza, která rostlině zajišťuje přeměnu světelné energie na chemickou. Plastidová DNA obsažená v chloroplastech se označuje jako chloroplastová DNA (cpDNA či ctDNA). Předpokládá se, že chloroplasty v rostlinách jsou původním a nejstarším druhem plastidů. Jejich DNA je odvozena od sinicového předka chloroplastů, který byl před stamilióny let v procesu evoluce eukaryotické buňky touto buňkou pohlcen. Navíc například u krásnooček či skrytěnek existují plastidy vzniklé druhotným pohlcením eukaryotické buňky, která již obsahovala chloroplast, ale i tyto sekundární plastidy rovněž obsahují genom sinice. Výjimkou je však útvar zvaný nukleomorf, tedy zbytkový genom buňkou pohlceného eukaryota.

Chloroplastová DNA se při pohlavním rozmnožování přenáší buď ze samičích pohlavních buněk, nebo ze samčích, ale někdy i od obou pohlaví. V buňce bývá přítomno více kopií plastidové DNA, a ta je obvykle kruhová, tedy ve tvaru uzavřené smyčky. Velikost pDNA, měřená jako počet nukleových bází, je velice rozmanitá, přičemž redukované plastidové genomy se nacházejí zejména u druhů, jejichž plastidy ztratily fotosyntetickou funkci (např. parazitická řasa Helicosporidium či výtrusovci).

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastidov%C3%A1_DNA, upraveno


Které z následujících tvrzení odporuje uvedenému textu?


Matematika úloha ID 343

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Matematika úloha ID 342

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 340

  Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

______ I was coming home I met my old English teacher.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 339

Jaké datum označuje symbolický konec zatých dvacátých let?


OSP Analytický oddíl úloha ID 331

Je x větší než y?

  1. y = 3
  2. x2 > 9

1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 36