Úlohy

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 280

Translate:

V které ulici bydlíte?


ZSV Stát a právo úloha ID 279

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 278

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 277

Choose the correct option.

About 100 people ______ outside the theatre for tickets when we got there.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 275

Který z následujících psychologických směrů je nejvíce zaměřen na vnímání?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 273

Choose the most suitable option.

You have to be a pretty good _____ to get a job as a chef.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 272

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 270

Termín somatizace označuje:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 269

I asked him for advice concerning the job offer and he said that if he ____ it.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 268

Jak nazýváme ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací, silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky a navrací původní význam samoregulaci trhů?


1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 32