Úlohy

ZSV Stát a právo úloha ID 298

Který z uvedených protiprávních činů není přestupkem?


ZSV Stát a právo úloha ID 297

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


ZSV Stát a právo úloha ID 296

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


ZSV Stát a právo úloha ID 295

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 294

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


ZSV Stát a právo úloha ID 293

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 291

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 290

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 288

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


ZSV Stát a právo úloha ID 287

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


1 ... 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 32