Menu Zavřeno

Všechny úlohy

OSP Verbální oddíl úloha ID 409

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Seriózní radou je _______, že většina profesionálů, kteří svojí práci berou vážně, by měla přestat _______ sociální media, aby se mohla lépe soustředit na klíčové činnosti.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 407

Choose the correct sentence:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 405

Choose the correct form:

My uncle was nearly dead ______ this terrible malady.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 395

Which one of the following options express a plural form of the word FISH?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 394

Which one of the answers is wrong?

A: Jeremy, could you please close the window? It’s freezing outside.

J: __________ .


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 393

Translate:

V neděli nevstávám před 8.


OSP Verbální oddíl úloha ID 390

______ : KÁVA = ______ : MÝDLO

doplňte dvojice dle významu:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 389

Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 36