This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Matematika úloha ID 343

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Matematika úloha ID 342

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 340

  Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

______ I was coming home I met my old English teacher.


OSP Analytický oddíl úloha ID 325

Kolikrát za den spolu svírají hodinové ručičky stejný úhel, jako v šest hodin a deset minut?


Matematika úloha ID 316

Který z níže uvedených bodů leží na grafu funkce y=3x+1:


Matematika úloha ID 315

Jak lze po úpravě zapsat √45


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 314

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 311

Choose the most suitable form:

David: Hi Jack! What are you up to this afternoon? I was thinking about going to see the football match we talked about. Are you still in?

Jack: Hello David. I am so sorry. I forgot. I −−−−−−−−−−− Susan this afternoon. Maybe next time!


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 309

Choose the opposite correct form of the word polite.


OSP Analytický oddíl úloha ID 308

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14.

Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 33