Úlohy

Anglický jazyk Čtení a porozumění textu úloha ID 386

Choose the best option.

What animal can you choose if I offer you elephant, mouse, tiger?


OSP Analytický oddíl úloha ID 372

Na přípravu asijské omáčky šéfkuchař potřebuje kromě jiného tři směsi koření.  Protože nechce, aby mu jeho slavný recept někdo ukradl, tak pro koření používá své vlastní vymyšlené názvy a navíc do směsí přidává tajnou přísadu. Do omáčky se přidávají 3 dávky večerního vánku, 2 dávky podzimní duhy a 4 dávky šumu moře. Na dávku večerního vánku je potřeba 5 gramů soli, 3 gramy kari a 6 gramů tajné přísady. Na dávku podzimní duhy jsou potřeba 3 gramy soli, 6 gramů červené papriky, 2 gramy kari a 4 gramy tajné přísady.  Jedna dávka šumu moře se skládá ze 7 gramů soli, 5 gramů hřebíčku a 2 gramy tajné přísady.  Kolik gramů soli přidal kuchař celkem do omáčky, jestliže se tajná přísada ve skutečnosti skládá jenom ze soli a z pepře ve stejném poměru a žádnou další sůl do omáčky nepřidal? 


ZSV Stát a právo úloha ID 363

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 362

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

 

There is no need to rush. Just ­­­­­­­­­­­­­­−−−−−− your time.


OSP Analytický oddíl úloha ID 354

Je dáno tvrzení: x − 4 < y, a zároveň:  2x = 6y.

1) x3

2) −y3


Matematika úloha ID 351

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 350

Choose the correct sentence.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 347

Fill the gap. Choose the most suitable form.

Could you tell me what language ________ are required?


Matematika úloha ID 343

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Matematika úloha ID 342

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 33