Úlohy

OSP Analytický oddíl úloha ID 354

Je dáno tvrzení: x − 4 < y, a zároveň:  2x = 6y.

1) x3

2) −y3


Matematika úloha ID 351

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 350

Choose the correct sentence.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 347

Fill the gap. Choose the most suitable form.

Could you tell me what language ________ are required?


Matematika úloha ID 343

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Matematika úloha ID 342

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 340

  Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

______ I was coming home I met my old English teacher.


OSP Analytický oddíl úloha ID 325

Kolikrát za den spolu svírají hodinové ručičky stejný úhel, jako v šest hodin a deset minut? 


Matematika úloha ID 316

Který z níže uvedených bodů leží na grafu funkce y=3x+1:


Matematika úloha ID 315

Jak lze po úpravě zapsat √45


1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 32