Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 444

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


OSP Verbální oddíl úloha ID 442

______ : SOCIÁLNÍ SÍŤ = ______ : TRIKO

doplňte dvojice dle významu:


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 436

Which one of the given options is NOT possible to use?

A: _______.

B:  Fine. Thank you.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 432

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 429

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 428

Rozdělení věd podle Aristotela:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 427

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 420

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 36