This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 432

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 429

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 428

Rozdělení věd podle Aristotela:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 427

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 420

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 407

Choose the correct sentence:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 405

Choose the correct form:

My uncle was nearly dead ______ this terrible malady.


1 ... 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 33