Menu Zavřeno

Úloha ID 834


Určete, které slovo z možností a)e) se mezi ostatní svým významem nehodí.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky