This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 9 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 161 lidí
Zveřejněno: 20. 12. 2016, 17:39

Vstupenky na koncert byly zlevněny: po slevě stálo 6 vstupenek stejně, jako předtím čtyři.

O kolik procent byly vstupenky zlevněny? (Odpověď zaokrouhlete na celé číslo.)


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Zvolíme si cenu vstupenky před slevou (4 a 6 − bude dobré zvolit si 12).

Pokud stála před slevou 12 Kč, tak 4 stály 48 Kč. 48 : 6 = 8 Kč.

100% .... 12Kč

x% ........ 8 Kč

x = 100 · 8 : 12 = 66.6 % původní ceny. Sleva tedy byla 33,3%.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 161
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 81
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 35 návštěvníků
Odpověď C: 81 návštěvníků
Odpověď D: 29 návštěvníků