Úloha ID 801 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 40 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:58

Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. V krajních případech je někdy nutná i hospitalizace jedince.

V psychologii znamená strukturální poruchu osobnosti, při níž člověk přehnaně oceňuje sám sebe a stejné hodnocení vyžaduje i od svého okolí, které se snaží ovládat a využívat, závidí druhým jejich úspěchy a podobně. Narcismus je velmi často spojen s duševními poruchami. Jeden z příkladů je třeba mentální anorexie. Lidé obecně trpící duševními poruchami, ale hlavně tedy mentální anorexií mají velmi často sklony právě k narcismu, a i když narcismem přímo netrpí, chovají se tak, jak je pro narcismus charakteristické. Nemají tedy k narcismu nebo k jeho sklonům daleko. Tomu se potom říká tzv. "narcistní nerovnováha". Problémem však je, že jedinci s těmito poruchami si zvláštnost svého chování často neuvědomují.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcismus

Co vyplývá z textu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Lidé obecně trpící duševními poruchami, ale hlavně tedy mentální anorexií mají velmi často sklony právě k narcismu.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 40
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 23
Procentuální úspěšnost: 58%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků