This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 800 - test OSP - Verbální oddíl - Doplňování slov do vět

Úlohu řešilo 986 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:58

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Dokonale rozehraná partie izraelské tajné služby mossad, při pátrání po jednom z _______nacistických pohlavárů všech dob! Tak jak si poradili i po Mnichovské olympiádě, tak i tentokrát šli _______ za svým cílem a taky úspěšně! Na to že jde o televizní film, tak má opravdu  _______ úroveň.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Z kontextu můžeme vyloučit hned odpovědi C a D, protože z poslední věty vyplývá, že by měl mít film takovýto film spíš vysokou úroveň. Odpověď A taky nepřipadá v úvahu, díky slovu „nepředvýdatelně" a to v návaznosti na předchozí větu tohoto souvětí.U odpovědi B nedává slovo „největovější" smysl, proto je správná odpověď E.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 986
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 664
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 52 návštěvníků
Odpověď B: 38 návštěvníků
Odpověď C: 159 návštěvníků
Odpověď D: 73 návštěvníků
Odpověď E: 664 návštěvníků