This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 800 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 486 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:58

Dokonale rozehraná partie izraelské tajné služby mossad, při pátrání po jednom z _______nacistických pohlavárů všech dob! Tak jak si poradili i po Mnichovské olympiádě, tak i tentokrát šli _______ za svým cílem a taky úspěšně! Na to že jde o televizní film, tak má opravdu  _______ úroveň.

 

Doplňte nejlepší možnost z nabídky.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Z kontextu můžeme vyloučit hned odpovědi C a D, protože z poslední věty vyplývá, že by měl mít film takovýto film spíš vysokou úroveň. Odpověď A taky nepřipadá v úvahu, díky slovu „nepředvýdatelně" a to v návaznosti na předchozí větu tohoto souvětí.U odpovědi B nedává slovo „největovější" smysl, proto je správná odpověď E.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 486
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 332
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 25 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 31 návštěvníků
Odpověď E: 332 návštěvníků