This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 767 - test OSP - Analytický oddíl - Slovní úlohy

Úlohu řešilo 672 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2017, 22:29

Po zdražení trička o 10%, klesl počet prodaných triček o 30%. Jak se změnily tržby za tato trička?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

1,1*0,7*100%=77%


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 672
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 333
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 333 návštěvníků
Odpověď C: 318 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků