Úloha ID 767 - test OSP - Kvantitativní oddíl

Úlohu řešilo 28 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2017, 22:29

Po zdražení trička o 10%, klesl počet prodaných triček o 30%. Jak se změnily tržby za tato trička?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

1,1*0,7*100%=77%


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 28
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 13
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 0 návštěvníků
Odpověď B: 13 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků