This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 767 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 1098 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2017, 22:29

Po zdražení trička o 10% klesl počet prodaných triček o 30%.

Jak se změnily tržby za tato trička?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

1,1 · 0,7 · 100% = 77%


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1098
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 506
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 22 návštěvníků
Odpověď B: 506 návštěvníků
Odpověď C: 430 návštěvníků
Odpověď D: 140 návštěvníků