This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 759 - test OSP - Verbální oddíl - Co není v souladu

Úlohu řešilo 741 lidí
Zveřejněno: 13. 8. 2017, 21:05

Posledním samplerem v sérii testů virtuálních samplerů je čtvrté vydání populárního sampleru Kontakt od firmy Native Instruments Kontakt 4. Nejnovější verze je žhavou novinkou, která výrazně posouvá Kontakt dál, nabízí vylepšenou knihovnu zvuků, přívětivější uživatelské prostředí a nepřeberné množství zvuků.  Německá firma Native Instruments je v oblasti softwarových nástrojů pro tvorbu hudby poměrně dobře známá. Výborná obchodní strategie, výrobní program, který každý rok obsahuje celou řadu novinek, pravidelné updaty, jež posouvají stávající verze výrazně kupředu, cenová politika, velká řada produktů pokrývající celé spektrum v oblasti zpracovávání zvuku a hudby a kvalitní podpora, to vše hovořící samo za sebe. Čtvrtá verze Kontaktu je oproti ostatním samplerům tak trochu ve výhodě, protože poskytuje nejnovější technologie, které dnes nenajdete.

zdroj: www.music−store.cz


Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Správně: protože poskytuje nejnovější technologie, které dnes najdete (nemůžeme chtít neexistující technologie)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 741
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 351
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 113 návštěvníků
Odpověď B: 110 návštěvníků
Odpověď C: 92 návštěvníků
Odpověď D: 75 návštěvníků
Odpověď E: 351 návštěvníků