Úloha ID 758 - test OSP - Analytický oddíl - Vynechávky

Úlohu řešilo 365 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:42

(5x2 + ________ = − 36x + x · (5x + 6)2


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

(5x2 + 12x) · 5x = − 36x + x · (5x + 6)2

(5x2 + 12x) · 5x + 36x = x · (25x2 + 60x + 36)

(25x2 + 60x) · x + 36x = x · (25x2 + 60x + 36)

(25x2 + 60x + 36) · x = (25x2 + 60x + 36) · x


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 365
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 213
Procentuální úspěšnost: 58%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 213 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 49 návštěvníků