Úloha ID 758 - test OSP - Kvantitativní oddíl

Úlohu řešilo 14 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:42

(5x2 + ________ = − 36x + x · (5x + 6)2


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

(5x2 + 12x) · 5x = − 36x + x · (5x + 6)2

(5x2 + 12x) · 5x + 36x = x · (25x2 + 60x + 36)

(25x2 + 60x) · x + 36x = x · (25x2 + 60x + 36)

(25x2 + 60x + 36) · x = (25x2 + 60x + 36) · x


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 14
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 6
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků