Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 758 - Analytický oddíldalší úloha


Který z následujících výrazů je možné doplnit na vynechané místo rovnice v zadání, aby platila uvedená rovnost?

(5x2  + ________ = − 36x + x·(5x + 6)2

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky