This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 757 - test OSP - Verbální oddíl - Doplňování slov do vět

Úlohu řešilo 817 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:27

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B: nehodí se: doufali

C: nehodí se: domnívali (chybí se)

D: nehodí se: mohutnější

E: nehodí se: doufali


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 817
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 525
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 525 návštěvníků
Odpověď B: 13 návštěvníků
Odpověď C: 168 návštěvníků
Odpověď D: 16 návštěvníků
Odpověď E: 95 návštěvníků