Úloha ID 757 - test OSP - Verbální oddíl - Doplňování slov do vět

Úlohu řešilo 215 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:27

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B: nehodí se: doufali

C: nehodí se: domnívali (chybí se)

D: nehodí se: mohutnější

E: nehodí se: doufali


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 215
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 136
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 136 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 57 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků
Odpověď E: 16 návštěvníků