This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 757 - test OSP - Verbální oddíl - Doplňování slov do vět

Úlohu řešilo 1235 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:27

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B: nehodí se: doufali

C: nehodí se: domnívali (chybí se)

D: nehodí se: mohutnější

E: nehodí se: doufali


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1235
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 797
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 797 návštěvníků
Odpověď B: 18 návštěvníků
Odpověď C: 253 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků
Odpověď E: 146 návštěvníků