Úloha ID 757 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 90 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:27

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B: nehodí se: doufali

C: nehodí se: domnívali (chybí se)

D: nehodí se: mohutnější

E: nehodí se: doufali


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 90
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 53
Procentuální úspěšnost: 59%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 53 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 26 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků
Odpověď E: 7 návštěvníků