Úloha ID 757 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 646 lidí
Zveřejněno: 6. 8. 2017, 18:27

Prastaré _______ dokazují, že již před naším letopočtem existovaly mnohem _______ civilizace, než jsme _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B: nehodí se: doufali

C: nehodí se: domnívali (chybí se)

D: nehodí se: mohutnější

E: nehodí se: doufali


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 646
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 408
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 408 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 142 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků
Odpověď E: 72 návštěvníků