This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 756 - test OSP - Analytický oddíl - Úlohy s grafy a tabulkami

Úlohu řešilo 545 lidí
Zveřejněno: 1. 8. 2017, 20:58

Fotografie k úloze

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.

Ve kterém roce / kterých letech byla návštěvnost v Rusku vyšší, než v UK a USA dohromady?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Pouze v roce 2OO5 - V Rusku bylo asi 370 milionů turistů, v USA asi 200 milionů a v UK asi 125 milionů.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 545
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 481
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 44 návštěvníků
Odpověď B: 0 návštěvníků
Odpověď C: 16 návštěvníků
Odpověď D: 481 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků