This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 756 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 856 lidí
Zveřejněno: 1. 8. 2017, 20:58

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.


Fotografie k úloze

Ve kterém roce / kterých letech byla návštěvnost v Rusku vyšší, než v UK a USA dohromady?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Pouze v roce 2005 - V Rusku bylo asi 370 milionů turistů, v USA asi 200 milionů a v UK asi 125 milionů.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 856
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 748
Procentuální úspěšnost: 87%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 748 návštěvníků
Odpověď E: 5 návštěvníků