Úloha ID 755 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 220 lidí
Zveřejněno: 1. 8. 2017, 20:58

Fotografie k úloze

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.

Vyberte pravdivé tvrzení:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

(A) - Nebylo mezi lety 2005 až 2008
(B) - Také v roce 2008 bylo nejméně turistů v USA.
(C) - Nebylo
(D) - Správná odpověď - USA a Rusko
(E) - Nebylo


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 220
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 165
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 0 návštěvníků
Odpověď B: 23 návštěvníků
Odpověď C: 11 návštěvníků
Odpověď D: 165 návštěvníků
Odpověď E: 21 návštěvníků