Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 755 - Analytický oddíldalší úloha


Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.


Fotografie k úloze

Vyberte pravdivé tvrzení:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky