This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 755 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 724 lidí
Zveřejněno: 1. 8. 2017, 20:58

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.


Fotografie k úloze

Vyberte pravdivé tvrzení:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

(A) - Nebylo mezi lety 2005 až 2008
(B) - Také v roce 2008 bylo nejméně turistů v USA.
(C) - Nebylo
(D) - Správná odpověď - USA a Rusko
(E) - Nebylo


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 724
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 558
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 70 návštěvníků
Odpověď C: 27 návštěvníků
Odpověď D: 558 návštěvníků
Odpověď E: 67 návštěvníků