This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 7 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 741 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:29

Na můj vkus byla ta dáma oblečena příliš extravagantně.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Extravagantní znamená výstřední nebo netradiční.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 741
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 649
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 649 návštěvníků
Odpověď B: 41 návštěvníků
Odpověď C: 16 návštěvníků
Odpověď D: 33 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků