Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl - Vztahy mezi slovy

Úlohu řešilo 660 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 660
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 244
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 106 návštěvníků
Odpověď B: 69 návštěvníků
Odpověď C: 108 návštěvníků
Odpověď D: 133 návštěvníků
Odpověď E: 244 návštěvníků